Hirosima (Japonkso)
Kobe (Japonsko)
Tokijo (Japonsko)